Dlaczego otwarta platforma rozwoju jest ważna?

Strona główna » Blog » Dlaczego otwarta platforma rozwoju jest ważna?

Table Of Contents

There are no headings in this document.

We współczesnym świecie systemy klasy ERP służące do wsparcia zarządzaniem oraz pracą przedsiębiorstw, stały się aplikacjami bardzo złożonymi. Nawet mała firma potrzebuje często pełnego automatyzmu przetwarzania dużej ilości danych. Także procesy zachodzące w takich firmach stają się coraz bardziej skomplikowane.

Aby dziś wyczerpać wymagania funkcjonalne małego przedsiębiorstwa niejednokrotnie zaawansowany system ERP wykorzystuje ponad 700 tabel i około 1000 różnych widoków okien. W związku z tym era aplikacji „zamkniętych” w sensie funkcjonalnym i kompilowanych wersjami odchodzi w zapomnienie.

Firmy softwarowe nie są już w stanie ponieść kosztów utrzymywania specyficznych wersji funkcjonalności wielu klientów, tworzonych w tradycyjnej technologii aplikacji kompilowanych za pomocą niskopoziomowych języków programowania ogólnego zastosowania. Dlatego więc liczące się dzisiaj systemy ERP są systemami posiadającymi własne specjalizowane platformy rozwoju.

System ERP musi być systemem platformowym

Można stwierdzić jednoznacznie, że współczesny system ERP musi być systemem platformowym. Wymienić należy kilka ogólnych czynników, które stanowią o konieczności istnienia specjalizowanego środowiska rozwoju wewnątrz systemu klasy ERP:

Skala i złożoność wymaganej logiki funkcjonalności biznesowej. Nie istnieją dwie identyczne implementacje, nawet jeżeli analizie poddamy bardzo podobne branżowo przedsiębiorstwa. Zmiany setek szczegółów funkcjonalnych w przypadku aplikacji kompilowanych są praktycznie nie możliwe do zrealizowania w procesie implementacji. Mamy wówczas do czynienia z przyrostem ilości parametrów aplikacji i karkołomną parametryzacją kodu. Platforma powinna zatem dostarczać funkcjonalność w postaci obiektów składowanych w bazie danych i kompilowanych niezależnie w czasie ich wykonywania – użycia. Każde zdarzenie może być wówczas oprogramowane w minimalny i skonkretyzowany sposób dla danej implementacji. Chodzi tu o czynnik dostosowawczy aplikacji , ale także o łatwiejszą kontrolę i utrzymanie poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

Elastyczność i szybkość zmian w wybranych obszarach, bez konieczności kompilacji całej aplikacji. Aby skutecznie reagować na zewnętrzne czynniki firma prowadząca działalność potrzebuje narzędzi, które w krótkim czasie pozwolą jej skutecznie zmienić procesy biznesowe. Prawidłowy system ERP posiada z reguły własny język programowania dla uzyskania absolutnej elastyczności, co za tym idzie posiada własny kompilator.

Język aplikacyjny dobrego systemu

Język aplikacyjny dobrego systemu ERP jest językiem wysokopoziomowym, o prostej składni, tak aby konsultant – wdrożeniowiec posiadający nić porozumienia z użytkownikiem końcowym mógł zrealizować potrzebne modyfikacje dostosowawcze systemu.
Platforma jest konieczna do integracji wielu aplikacji, źródeł danych, plików z danymi itd. Powinna ona zawierać ogóle standardy dostępnych dziś interfejsów danych, komunikacji czy technologii (XML, TCP/IP, COM+, połączenia bazodanowe itp.)
Platforma rozwojowa wspierać także powinna metodologię wdrożenia systemu ERP. Jest szereg czynników, które są niezbędne do tego aby proces wdrożenia zakończył sie sukcesem w sensie realizacji planu i zadowolenia odbiorcy. Od standardu notacji wymagań, przez analizę przedwdrożeniową, wersjonowanie obiektów, zarządzanie zmianami, dokumentację, zarządzanie zgłoszeniami i czynnościami utrzymania i rozwoju, wszystkie te aspekty mogą być wspierane przez natywne zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji ERP.

Czynniki zmniejszające czas budowy rozwoju i wdrażania aplikacji ERP

Specjalizacja narządzi rozwoju (system powinien posiadać własne środowisko rozwoju – platformę ukierunkowaną na aplikację jednego rodzaju: aplikację przetwarzającą logikę przedsiębiorstwa)
Prostota narzędzia (modyfikować system mogą osoby wdrażające)
Uniwersalność i integralność (pełne środowisko rozwoju – jedno narzędzie dla wdrożeniowca i developera)
Elastyczność (platforma posiadająca własny język 4GL oraz własny kompilator)
Otwartość i integracja (platforma otwarta na standardy)
Praktyczność (platforma zawierająca narzędzia pomagające we wdrażaniu)
Wyspecjalizowane narzędzie rozwoju daje oszczędność czasu i kosztów. Używanie języków ogólnego zastosowania takich jak ’.net’ w celu rozwoju aplikacji ERP jest oczywistym błędem. Np. w .net możliwe jest napisanie gry, lub aplikacji do przetwarzania multimediów, co jest w przypadku systemu ERP niepotrzebne.

Twierdzi się, że aplikacje ERP służą przede wszystkim do przetwarzania danych relacyjnych z wykorzystaniem prostych, intuicyjnych dla użytkowników interfejsów graficznych. Rozpatrując to w kategoriach rozmaitości dziedzin inżynierii oprogramowania, tego rodzaje aplikacje stanowią ok. 10% kategorii programów w świecie softwaru. Dlatego właśnie buduje się specjalizowane środowiska rozwoju pozbawione niepotrzebnych, tak zwanych „ciężkich ogonów” – narzutu narzędzi ogólnego zastosowania.

Ważnym aspektem jest także rozwój funkcjonalności wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Co oczywiście uniemożliwia posiadanie aplikacji „pudełkowej”. Kupując dobry system ERP powinniśmy mieć świadomość tego, że nasze potrzeby funkcjonalne są dynamiczne, a nie wszystko da się sparametryzować. Współczesny system ERP jest produktem dynamicznym rozwijającym się wraz z przedsiębiorstwem.

Inaczej mówiąc dzisiejszy system ERP musi być jednocześnie wyspecjalizowaną fabryką funkcjonalności biznesowej. Niestety większość aplikacji dostarczanych przez polskich producentów oprogramowania nie posiada własnych platform rozwojowych. W myśl powyższych zasad zatem większość wymienianych dziś rodzimych systemów, które jawią się jako systemy ERP, w konfrontacji z systemami platformowymi dostarczanymi z zagranicy wyglądają już niestety jak relikty przeszłości.

GAM systemu Gardens

Przykładem przeciwstawnym na rynku krajowym, spełniającym powyższe założenia konstrukcyjne jest platforma GAM systemu Gardens. Jest to na dzień dzisiejszy jedyne środowisko rozwoju aplikacji ERP, które można z powodzeniem porównać z takimi platformami jak C/AL, Morphix AX systemów MS Dynamix czy ABAP systemu SAP. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom Gardens jest systemem, który ma szanse bycia standardem ERP dla firm średniej wielkości tj. wymagających jednoczesnego dostępu do 1000 użytkowników.

Biorąc pod uwagę rozsądną politykę cenową i ogromne możliwości funkcjonalne systemu możemy przyjąć, że system ten stanie się liderem na polskim rynku oprogramowania ERP, jeszcze przed wejściem Polski do strefy EURO. Po osiągnięciu tego celu planowane jest zwiększenie udziału Gardens w europejskim rynku systemów ERP.

W Systemie Gardens zawartych jest dodatkowo wiele elementów związanych z wsparciem samego etapu wdrażania. Platforma ma służyć również jako wsparcie metodologiczne, co jest podejściem pionierskim. W przekonaniu konstruktorów platformy GAM wyspecjalizowane środowiska rozwoju aplikacji wspomagających biznes są nowym wyzwaniem współczesnej informatyki i na tym polu pozostaje jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Zobacz inne posty z naszego bloga

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*