Zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji GERP GardensAM

 

„GERP jest zaawansowanym systemem ERP, który posiada własną platformę rozwoju i własny podsystem wykonawczy (RunTime). Tego rodzaju platformy ERP kompilują lub interpretują kod częściowo w czasie rzeczywistym tylko w miarę potrzeby dla używanych właśnie obiektów, które są przechowywane w postaci źródłowej w bazie danych. Takimi przykładami są systemy MS Dynamics Nav z technologią C/SIDE i językiem C/AL, czy Dynamics AX z technologią MorphX  i językiem X++ lub SAP/R3 z technologią SAP NetWeaver i językiem ABAP, takim systemem jest także GERP z technologią GardensAM i językiem QLX.

Skala i dynamizm zmian współczesnych zaawansowanych systemów ERP uniemożliwia utrzymanie i poprawny rozwój tego typu oprogramowania w tradycyjny sposób, jako skompilowanych modułów jednego lub kilku programów. Dla przykładu GERP w warstwie standardowej zawiera np.: ok 2 tysięcy okien, ponad tysiąc struktur danych (Data Schema Tree) i kilkanaście tysięcy pól z danymi. Do tego celu potrzebne jest specjalizowane i zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji ERP. Wg dostępnych danych biznesowych, nie istnieje na rynku polskim drugi system (poza GERP) z tak zaawansowaną i dedykowaną dla ERP technologią wyspecjalizowaną i zbudowaną od podstaw w kierunku optymalnego budowania i rozwoju aplikacji typu ERP. Nie istnieje druga taka platforma posiadająca na pokładzie własne wyżej poziomowe (nad definicjami bazy danych) definicje struktur danych, własne definicje wyspecjalizowanych typów danych, własny język programowania, własny kompilator kodu bezpośrednio do drzewa wywołań, i inne elementy, które decydują o kompletności środowiska  IDE do budowania i rozwoju aplikacji ERP, bez potrzeby posiłkowania się innymi technologiami informatycznymi. Cały proces budowy i rozwoju dokonuje się tylko w IDE GardensAM, które jest częścią całego systemu ERP i jednocześnie go powołuje do życia. Da się to tylko porównać z technologią SAP NetWeaver, czy ww technologiami C/SIDE czy  MorphX. Wszystkie znane nam na rynku polskim aplikacje sprzedawane jako systemy ERP nie posiadają tej cechy. Są albo aplikacjami skompilowanymi za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych lub dodatkowo posiadają możliwość parametryzacji albo obszar na wykonanie procedur skryptowych. W takim przypadku nie możliwe są zmiany większej części struktury i większości funkcji aplikacji. W przypadku GERP 100% funkcjonalności systemu jest napisana w języku QLX dostarczonym razem z aplikacją, co powoduje że możemy zmienić i dostosować dowolną funkcję systemu. Nie istnieje żadna logika, ani struktura systemu, której nie można zmienić bez udziału producenta. 

Model środowiska rozwoju GAM
Gardens Builder – IDE GardensAM
QLX Język programowania dedykowany dla systemu ERP
Gardens Designer – generator makiet CASE
Idea powstania modelu GAM